Motto:
Zdjęcia robione tylko na efekt techniczny mogą imponować, ale nie pasjonować. Do pewnego tylko stopnia jest zabawne "ściganie się" ze sprzętem, później lepiej ścigać się z przyrodą i własną słabością. Moje marzenia się spełniają - prawie bez wyjątku. Dotyczy to również zdjęć. Jestem uparta i mam czas czekać. Wcześniej czy później trafia się możliwość zrobienia dobrego zdjęcia.
8 XI 2005 Ewa Miłaczewska
Data powstania strony 4 V 2000r.

Data ostatniej modyfikacji 19 XII 2009r.
  Ważki...
czyli najpiękniejsze owady
 


Informacje techniczne
Przy symbolu kolorem "czerwonym"oznaczono liczbę zdjęć wykonanych specjalnie dla tej strony, a kolorem "niebieskim" liczbę zdjęć znalezionych w sieci.
W lewej kolumnie pokazane są zdjęcia samców male, w prawej samic female. Po kliknięciu zdjęcia lub linku rozwijają się strony poświęcone poszczególnym gatunkom.

Symbolem oznaczono gatunki rzadkie, o których ochronę podjęto, lub należy podjąć starania.

Symbolem oznaczono gatunki chronione prawem.

All on this website (c) by Leszek Bielecki
Podrząd: Ważki równoskrzydłe Zygoptera

Rodzina: Świteziankowate Calopterygidae

Rodzaj: Świtezianka Calopteryx 

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens 


14
 
5 Strona z roku 2005  

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo 


15

4 Strona z roku 2005 


Rodzina: Pałątkowate Lestidae

Rodzaj: Pałątka Lestes

Pałątka pospolita Lestes sponsa


15Pałątka niebieskooka (podobna) Lestes dryas


13Pałątka południowa Lestes barbarus 


15Pałątka mała Lestes virens 


14Pałątka zielona Lestes viridis 


16Rodzaj: Straszka Sympecma

Straszka pospolita Sympecma fusca 


12Straszka syberyjska (północna) Sympecma paedisca


13
Rodzina: Łątkowate Coenagrionidae

Rodzaj: Tężnica Ischnura

Tężnica wytworna Ischnura elegans 


36

3
Strona z roku 2004  

Rodzaj: Nimfa Enallagma

Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum 


19


Rodzaj: Łątka Coenagrion

Łątka wczesna Coenagrion pulchellum


23


Łątka dzieweczka Coenagrion puella 


23

7
Strona z roku 2003

Łątka halabardówka (stawowa) Coenagrion hastulatum 


10


Rodzaj: Oczobarwnica Erythromma

Oczobarwnica większa Erythromma najas 


14

17
Strona z roku 2007  

Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum


11


Rodzaj: Łunica Pyrrhosoma

Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula 


10


6
Strona z roku 2004


Rodzina: Pióronogowate Platycnemididae

Rodzaj: Pióronóg Platycnemis

Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes 


14

 

 

Podrząd: Ważki różnoskrzydłe Anisoptera

Rodzina: Żagnicowate Aeshnidae

Rodzaj: Żagnica Aeshna

Żagnica jesienna Aeshna mixta 


13


Żagnica południowa Aeshna affinis 


2


Żagnica (żagiew) ruda Aeshna isoceles 


9


Żagnica wielka Aeshna grandis 


9


Żagnica sina Aeshna cyanea 
12
9
21
22
Żagnica sina - szalony lotnik
Żagnica sina - przeobrażenie
Żagnica sina - czyli aparatem Ewy
Żagnica sina - ważka z Dobregolasu

Rodzaj: Husarz Anax

Husarz władca Anax imperator


14


Husarz ciemny (mniejszy, jeziorny) Anax parthenope


22


Rodzaj: Żagniczka Brachytron

Żagniczka wiosenna (zwyczajna) Brachytron pratense


9Rodzina: Gadziogłówkowate Gomphidae

Rodzaj: Gadziogłówka Gomphus

Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus 


3

 

 
Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes 


7
 

Rodzaj: Trzepla Ophiogomphus

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 


10
 
 
Rodzaj: Smaglec Onychogomphus
 
Smaglec ogonokleszcz (mniejszy) Onychogomphus forcipatus 


12
 
 

Rodzina: Szklarnikowate Cordulegastridae
 
Rodzaj: Szklarnik  Cordulegaster 
 
Szklarnik górski Cordulegaster bidentata


11
 

 
Rodzina: Szklarkowate Corduliidae
 
Rodzaj: Szklarka Cordulia

Szklarka zielona Cordulia aenea 


19

 

6 Strona z roku 2006  

Rodzaj: Miedziopierś Somatochlora

Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica 


19

 


Rodzaj: Przeniela Epitheca

Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata 


20

 Rodzina: Ważkowate Libellulidae

Rodzaj: Ważka Libellula

Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata 


22

9
Strona z roku 2003  

Ważka płaskobrzucha Libellula depressa 


14

 


Ważka ruda Libellula fulva 


12

 


Rodzaj: Lecicha Orthetrum

Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum 


33


1
Strona z roku 2005

Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum 


12


8
Strona z roku 2006

Lecicha mała Orthetrum coerulescens 


1Lecicha południowa Orthetrum brunneum


7Rodzaj: Zalotka Leucorrhinia

Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda 


16

6
Strona z roku 2005

Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 


16Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons 


12Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis 


14Rodzaj: Szablak Sympetrum

Szablak czarny (szkocki) Sympetrum danae 


11

3
Strona z roku 2004 

Szablak krwisty Sympetrum sanguineum 


33
 

Szablak żółty Sympetrum flaveolum 


12

 
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombii 


19

Szablak późny (podobny) Sympetrum striolatum


13
 


Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum 


10
 


Szablak południowy Sympetrum meridionale 


5
 

 

 

Almanach ważkowy czyli wszystko o ważkach

Historia i systematyka

300 milionów lat z życia ważek  Systematyka ważek


1
101

Świat ważek

Cz.I - Budowa ważki Cz.II - Zachowania


40


49

Słownik terminów  Literatura ważkowa 


3


19

Żagnica sina - przeobrażenie Porównanie wielkości ważek


9


2

Sielanka nad stawem...  Sielanka nad stawem 2 


12


24


 


Ostatnie
modyfikacje, nowe opisy, nowości i inne zmiany

Od 25 III 2010 Ewa Miłaczewska prezentuje ważki na swojej stronie
www.wazki.pl

19 XII 2009 Druga z nowego cyklu stron - zestawienie cech występujących w Polsce pałątek. Przy okazji zmiany na "pąłatkowych" stronach - dużo nowych zdjęć i opisów obserwacji.
5 XII 2009 nowa strona, nowa ważka - szablak wędrowny. 
21 XI 2009 nowa strona, nowa ważka - smaglec ogonokleszcz 
14 XI 2009 nowa strona, nowa osoba fotografująca i zupełnie nowa ważka - szklarnik górski. A przy okazji swojego rodzaju święto, bo to 50 gatunek ważki na mojej stronie!
31 X 2009 nowa strona i zupełnie nowa ważka - łątka halabardówka (stawowa)
17 X 2009 Zwiastun całkiem nowego cyklu stron - dziś zestawienie cech ważek należących do rodzaju świtezianka Calopteryx
17 X 2009 zdjęcia samicy na stronie świtezianki dziewicy
19 IX 2009 nowa strona, nowa osoba fotografująca i zupełnie nowa, rzadka ważka - lecicha południowa
29 VIII 2009 nowa strona i zupełnie nowa ważka - ważka ruda
15 VIII 2009 zdjęcia samicy i nie tylko na stronie husarza ciemnego (mniejszego, jeziornego)
18 VII 2009 strona nowej ważki łątki wczesnej
4 VII 2009 zdjęcia samicy na stronie zalotki większej
6 VI 2009 nowa strona zalotki czerwonawej
23 V 2009 następna ważka - nimfa stawowa
2 V 2009 nowa strona żagniczki zwyczajnej
18 IV 2009 nowa strona oczobarwnicy mniejszej
4 IV 2009 Przeprowadzono całkowitą przebudowę strony, ustalając kolejność wyświetlania ważek wg zamieszczonej systematyki.
20 XII 2008 Świat ważek, cz II - zachowania
6 XII 2008 Świat ważek, cz I - budowa ważki
7 VI 2008 nowa strona oczobarwnicy większej
22 III 2008 ważka zalotka spłaszczona
21 II 2008 ważka lecicha białoznaczna - nowa strona, nowe zdjęcia
2 II 2008 ważka szablak południowy - nowa strona

19 I 2008 ważka żagnica południowa - dwa zdjęcia samca
15 XII 2007 nowe zdjęcia i przerobiona strona tężnicy wytwornej

30 XI 2007 kilka nowych zdjęć gadziogłówki żółtonogiej
17 XI 2007 nowa ważka zalotka większa
27 X 2007
nowa ważka straszka pospolita

13 X 2007 nowa ważka żagnica ruda
22 IX 2007 Ewa prezentuje swoje książki o ważkach
15 IX 2007 zup
ełnie nowa strona i nowe zdjęcia ważki przeniela dwuplama
1 IX 2007 zupełnie nowa strona i nowe zdjęcia ważki husarz władca
11 VIII 2007 nowa strona i nowa ważka: ważka miedziopierś metaliczna
14 VII 2007 nowa strona i nowe zdjęcia : ważka szklarka zielona
26 V 2007 nowa strona nowej ważki - straszka północna
5 V 2007 nowa strona nowej ważki - oczobarwnica większa

31 III 2007
nowa strona nowej ważki szablak zwyczajny
10 III 2007
sielanka nad stawem ??? 24 zdjęcia pokazują prawdę o sielance
3 III 2007 nowa strona nowej ważki - szablak żółty - 12 zdjęć

24 II 2007 33 nowe zdjęcia na nowej stronie ważki szablak krwisty
3 II 2007 nowa strona ważki świtezianka dziewica
20 I 2007
3 nowe zdjęcia na stronie żagnica wielka
9 XII 2006 13 zdjęć od Piotra - żagnica jesienna
19 XI 2006 8 zdjęć od Piotra - nowa strona, nowa ważka, nowe, wspaniałe zdjęcia - husarz mniejszy!!!
4 XI 2006 22 zdjęcia czyli nowa strona: ważka czteroplama
21 X 2006 nowa strona ważki tężnica wytworna - wspaniałe zdjęcia Piotra
29 IX 2006 nowa ważka - zalotka białoczelna - 8 zdjęć
9 IX 2006 nowa ważka w mojej witrynie - pióronóg zwykły - 14 zdjęć
26 VIII 2006 uzupełnienie na stronie ważka lecicha pospolita - zdjęcia Piotr Mikołajczuk, 6 zdjęć
19 VIII 2006 nowa strona ważka lecicha białoznaczna - jak zwykle opracowanie i zdjęcia od Ewy - 8 zdjęć
29 VII 2006 14 zdjęć od Heńka Brzóski ważki świtezianka błyszcząca - czyli powstała nowa strona o tej ważce
11 VII 2006 nowe opracowanie ważki łunica czerwona przygotowała Ewa - dziś 10 jej zdjęć
30 VI 2006 ważka lecicha pospolita - ta ważka już jest u mnie od roku, ale miała tylko jedno zdjecie - dziś wielka przemiana!
28 VI 2006 szklarka zielona - nowa ważka w mojej witrynie
23 VI 2006 zupełnie nowa strona łątka dzieweczka
4 III 2006 szablak szkocki - 11 zdjęć jak zwykle od Ewy
7 I 2006 300 milionów lat z życia ważek - czyli jak zwykle do ważek zaprasza Ewa
9 XII 2005 ostatnia polska pałątka - dziś pałątka mała
27 XI 2005 dziś 22 zdjęcia Henryka z Dobregolasu ważki żagnica sina
19 XI 2005 dziś żagnica wielka - 6 zdjęć
12 XI 2005 sielanka na brzegu jeziora - dziś moje okrutne zdjęcia - strona pająka tygrzyk paskowany
5 XI 2005 dziś rewelacyjna strona o żagnicy ze zdjęciami Ewy
22 X 2005 nowa pałątka - to już czwarta - dziś pałątka zielona
25 IX 2005 nowa pałątka - to już trzecia - dziś pałątka południowa
25 IX 2005 - Wprowadziłem na stronę taki symbol "paragraf" do oznaczenia ważek pod ochroną
22 IX 2005 nowa ważka lecicha mała
10 IX 2005 nowa strona - ważka pałątka pospolita
7 IX 2005 dziś na stronie ważka gadziogłówka zwyczajna zdjecie samca tej ważki i informacja - jak odróżnić od siebie samca i samiczkę gadziogłówek
29 VIII 2005 powstał słownik terminów ważkowych
28 VIII 2005 nowa strona - ważka pałątka podobna
28 VIII 2005 zmiany na stronie "ważka płaskobrzucha" - pokazuję trzy nowe zdjęcia samiczki
25 VIII 2005 i znów zmiany - podzieliłem starą stronę "Pływają, latają..." na dwie osobne strony - jedna to własnie ta czyli "Ważki".
13 VIII 2005 kolejna świtezianka w mojej witrynie - świtezianka błyszcząca
6 VIII 2005 nowa strona - ważka świtezianka dziewica
30 VII 2005 trafiła mi się ostatnio niesamowita sprawa - zrobilem zdjęcia ważce objętej ścisłą ochroną - to trzepla zielona - mogę śmiało powiedzieć, że w polskim internecie nie ma zdjęć tej ważki (to "zdjęcie", które znalazłem pominę łaskawym milczeniem) - moje są właściwie jedyne !!!
30 VII 2005 zmieniłem sposób prezentacji ważek na tej stronie - już nie będę ich dodawał chronologicznie (czyli był tu niezły "groch z kapustą"), ale będę stosował podział systematyczny, obowiązujący w biologii - stron z ważkami jest już w mojej witrynie na tyle dużo, że warto je już prezentować w sposób zgodny z podziałem naukowym.
24 VII 2005 nowa strona - ważka zalotka czerwonawa
26 VI 2005 nowa strona - przeobrażenie żagnicy okazałej
25 VI 2005 na stronie ważka czarnoplama 4 nowe zdjęcia
16 VI 2005 czasami warto pokazać jedno zdjęcie... skoro to jest zdjęcie lecichy to musi się u mnie znaleźć - dziękuję Jurku
31 VIII 2004  gadziogłówka żółtonoga jest ważką chronioną - jej zdjęcia nadesłała jak zwykle ostatnio Ewa - zapraszam do zupełnie nowej strony
14 VI 2004 ważka gadziogłówka pospolita zaprasza
24 IV 2004 zbudowałem całkowicie od nowa stronę "Ważka płaskobrzucha" - zmieniłem całkowicie opisy, usunąłem ściągane z sieci fotki - teraz prezentuję jak zwykle wyłącznie moje zdjęcia
6 IV 2004 strona o ważce - tężnica wytworna
2 IV 2004 strona o ważce - żagnica okazała
26 III 2004 powstała strona szablaka krwistego - to zupełnie nowa strona nie mająca ze starą postacią nic wspólnego
13 III 2004 strona o "ważce, krórej-nie-ma-w-moich-książkach" - jak zwykle tylko moje zdjęcia
5 III 2004 strona o ważce łunicy - maluteńkim, czerwonym lataczu stawowym :-) , jak zwykle tylko moje zdjęcia
19 VIII 2003 zupełnie nowa wersja strony o ważce łątka dzieweczka - wyłącznie z moimi zdjęciami
14 VIII 2003 nowa strona i wspaniałe moje zdjęcia ważki czteroplamej
24 VIII 2001 całkowicie zmodyfikowana strona: ważka płaskobrzucha - wspaniałe nowe zdjęcia ze światowego internetu i mojego stawu
24 IX 2000 zrobiłem niewielką stronkę o szablaku - to taka czerwona ważka
22 IX 2000 wspaniały, nowy rysunek na stronie "Porównanie wielkości ważek"
16 IX 2000 opracowałem stronę i planszę "Porównanie wielkości ważek"
15 IX 2000 powstała strona o ważce husarz władca
9 VII 2000 rewelacyjne zdjęcia ważki płaskobrzuchej na jej stronie
4 VI 2000 do strony "Wstęp" podłączyłem stronę o szwedzkim naukowcu Linneuszu
30 V 2000 dostałem w prezencie dwa ładne zdjęcia ważki łątki dzieweczki - do obejrzenia na jej stronie
27 V 2000 i już są moje zdjęcia ważki płaskobrzuchej na jej stronie
20 V 2000 dodatkowe kilka słów podziękowania dla znajomego entomologa na stronie "Wstęp"
19 V 2000 nowa strona (na razie niewielka) "Warto poczytać" - to linki do "poczytania"
18 V 2000 uzupełniłem stronę "Wstęp" o opis co to jest rodzaj a co gatunek
10 V 2000 no i jest już strona o łątce dzieweczce
9 V 2000 wersja z tabelką i pierwsze podstrony "Ważka płaskobrzucha" i "Żółw czerwonolicy"
4 V 2000 pierwotne narodziny strony - ważki to przecież najpiękniejsze owady  


25 VIII 2005r.

Takim wstępem:

Na tej stronie będę zamieszczać zdjęcia i króciutkie opisy zwierząt, które znalazły swoje miejsce do życia w moim stawie [ lub nad nim :-)) ] lub zetknąłem się z nimi w inny sposób.
( ciąg dalszy na stronie "Wstęp" )

zaczęłem dawno, dawno temu, budować tę stronę - było to 4 V 2000r. Zastanawiałem się nieraz czy ten wstęp i strony ukryte pod nim jest sens pokazywać... No cóż - dla mnie mają one jakąś wartość emocjonalną, a jednocześnie są świadectwem tego, jak się tego wszystkiego uczyłem - od zupełnego "zera", więc je jednak  zostawiam.
W końcu moja witryna to trochę jakby pamiętnik... A z pamiętnika niczego się przecież nie wykreśla...Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional