Data powstania strony 31 X 2009r.

Data ostatniej modyfikacji 31 X 2009r.

Łątka halabardówka (stawowa)

Coenagrion hastulatum


Mała niebieska ważka, na tyle podobna do innych łątek, że różnice widać dopiero na zdjęciach. Piotr ma dobry wzrok i podjął się rozpracować całą "niebieską drobnicę", która u niego lata.


Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum do niedawna znana pod polską nazwą łątka stawowa, nadaną jej z bliżej nieznanych przyczyn, bo łątka ta wcale nie uznaje stawów za ulubiony biotop. Natomiast nowa nazwa nadana jest od kształtu czarnej plamki na drugim segmencie niebiesko-czarnego odwłoka.
Jak wszystkie łątki jest ważką malutką. Jej długość całkowita to 31-34 mm, a rozpiętość skrzydeł ok. 40 mm. Lubi przebywać nad różnymi wodami stojącymi z bogatą i zróżnicowaną roślinnością, lubi także kwaśne wody torfowiskowe. Występuje od maja do lipca. Jest ważką pospolitą, ale w naszych (Piotra i mojej) okolicach spotyka się małe populacje.


Zdjęcia pokazane na tej stronie robione są przez Piotra Mikołajczuka nad brzegami żwirowni w Miedzyrzecu Podlaskim.
To miejsce, gdzie Piotr obserwował łątki halabardówki.

Ja widziałam je, niesłychanie rzadko, nad kwaśną wodą leśnej torfianki koło wsi Gęsianka w powiecie Mińsk Mazowiecki. 


Samiec male

Samce łątki halabardówki Coenagrion hastulatum są - jak to łątki - niebiesko czarne i - jak to łatki - charakteryzują się pewną różnorodnością.
Na pierwszy rzut oka łątka ta jest podobna do łątki dzieweczki Coenagrion puella, a halabardka na 2 segmencie odwłoka jest bardzo podobna do grzybka na odwłoku nimfy stawowej Enallagma cyathigerum.

Czarne pasy na segmentach 3-5 łątki halabardówki są węższe niż połowa długości segmentu. Na segmentach 6 i 7 są wyraźnie szersze.
Od halabardki w górę odwłoka często biegną niepołączone z nią linie tu nieco grubsze - to wariant zaznaczony poniżej (na rysunku) niebieską strzałką.
Tu zaś linie są cieńsze - to wariant zaznaczony czerwoną strzałką.

Dolne (wewnętrzne) narządy analne samca są dłuższe od górnych (zewnętrznych).

Na spodzie pierwszego segmentu odwłoka i zatułowia widzimy pasożytujące larwy wodopójki Hydrachnida. O tych pasożytach szerzej na stronie Sielanka nad stawem 2.
Rysunek pochodzący z książki Sternberga i Buchwalda – Die Libellen Baden-Württembergs, przedstawiający czarne wzorki na pierwszych trzech segmentach odwłoków samców łątek halabardówek.

Na rysunku tym zaznaczyłam kolorowymi strzałkami dwa warianty łątek halabardówek spotkane przez Piotra w okolicy Międzyrzeca. Niewykluczone z resztą, że innych tam nie ma.

To też łatka pasująca do przykładu zaznaczonego niebieską strzałką.
Kadr ze zdjęcia powyżej obrócony dla wygody obserwacji. Na obramowanym cienką niebieską linią przedpleczu (pronotum) występują dwie niebieskie plamki na samych skrajach po bokach.

Na drugim segmencie odwłoka występuje plamka w kształcie halabardy (tu z wyraźnym szpicem) i dwie (grubsze) niestykające się z nią kreseczki - dokładnie tak, jak w wariancie zaznaczonym niebieską strzałką.
To zdjęcie samca, tym razem pasującego do przykładu zaznaczonego czerwoną strzałką. Tu kreseczki po obu stronach halabardki są wyraźnie cieńsze.
I jeszcze jeden taki sam, jak wyżej samiec.
Samica female

Samice wszystkie są jednakowe, z wierzchu czarne, po bokach i na spodzie zielone. Ich zieleń jest biaława i matowa (kredowa), zieleń występująca u łątek dzieweczek jest znacznie bardziej jaskrawa.
Przedplecze samic jest z tyłu szpiczaste, obramowane cieniutką zieloną linią, szerszą na bokach.


Para

Para łątek halabardówek kopulująca na źdźble trawy.  


* * *

Dzięki cierpliwości Piotra ilość ważek przedstawianych na tej stronie stale wzrasta, a jego ciekawe zdjęcia powodują, że i tę dokumentację można zaliczyć do zupełnie niezłych osiągnięć. Dziękuję Piotrze!


  Wszystkie zdjęcia jakie pokazuję na moich stronach są robione ważkom żywym i nie złapanym. 
 

  Wszystkiego o ważkach możecie dowiedzieć się tutaj
Almanach ważkowy czyli wszystko o ważkach
 Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional