Data powstania strony 25 IX 2005r.

Data ostatniej modyfikacji 25 IX 2005r.

Ważki chronioneWybrany fragment pochodzi ze strony

http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2004/2237.htm

 


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
(Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:...

.....

ZAŁĄCZNIK Nr 1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ
ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH
CHRONY CZYNNEJ*

.....

OWADY INSECTA
WAŻKI ODONATA

gadziogłówkowate Gomphidae

3 gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes

4 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia

łątkowate Coenagrionidae

5 iglica mała (1) Nehalennia speciosa

6 łątka ozdobna (1) (2) Coenagrion ornatum

7 łątka zielona (1) Coenagrion armatum

pałątkowate Lestidae

8 straszka północna Sympecma paedisca

szklarkowate Corduliidae

9 miedziopierś górska (1) Somatochlora alpestris

10 miedziopierś północna Somatochlora arctica

szklarnikowate Cordulegastridae

11 szklarnik leśny Cordulegaster boltonii

ważkowate Libellulidae

12 zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons

13 zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis

14 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

żagnicowate Aeschnidae

15 żagnica północna (1) Aeshna caerulea

16 żagnica torfowcowa Aeshna subarctica

17 żagnica zielona Aeshna viridis

 


taka moja drobna uwaga - dlaczego w oficjalnym rozporządzeniu napisane jest Aeschnidae
przez ch, skoro są używane nazwy Aeshna caerulea, Aeshna subarctica,
Aeshna viridis pisane przez h ????

Czyż nie można się wreszcie dogadać jak nazywać ważki?????

A może to tylko błąd , błędzik, taki malutki, tyci-tyci, nie ważny......
:->>>Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional