Data powstania strony 4 IV 2009r.

Data ostatniej modyfikacji 19 XII 2009r.


Systematyka ważek


Tę tabelę opracowałam, aby pokazać przynależność poszczególnych gatunków ważek do rodzajów i rodzin. Można zapytać - po co, skoro są one pokazane w "menu ważkowym"? Otóż w menu umieszczone są te ważki, które pokazujemy na zdjęciach i długo pewnie nie będzie tam wszystkich 73 gatunków, których obecność zarejestrowano na terenie Polski. Niektóre ważki są tak rzadko, lub tylko lokalnie spotykane, że nie spodziewam się zdobycia ich fotografii w żadnym przewidywalnym do określenia czasie. Są też gatunki, które występują w rejonach odległych od mojego miejsca zamieszkania i wymagać będą specjalnych wypraw, lub chętnych współpracowników. Czasami zaś, niemożność pokazania jednego gatunku w "menu ważkowym", decyduje o braku informacji o istnieniu całej rodziny. Tego właśnie staram się uniknąć przedstawiając poniższe zestawienie.

Poszczególne podrzędy, a w ich ramach rodziny, dalej rodzaje i wreszcie gatunki uporządkowane tu zostały w kolejności podanej w książce K.-D. Dijkstry i R. Lewingtona "Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe". Kursywą podane są wszystkie nazwy łacińskie, bez których nie sposób poruszać się w świecie przyrody. W końcu, w nawiasach podano nazwisko kreatora nazwy i rok, w którym tego dokonał. I tu drobna dygresja: z pewnym zdumieniem stwierdziłam, że Karol Linneusz ważkom europejskim poświęcił tylko jeden (1758) rok ze swego długiego, jak na owe czasy i cennego życia.


Domena
Eukarioty Eucaryota

Królestwo
Zwierzęta Animalia


Typ
Stawonogi ArthropodaGromada
Owady Insecta (Hexapoda)
Podgromada
Uskrzydlone Pterygota

Rząd Ważki Odonata


Podrząd
Równoskrzydłe ZygopteraRodzina
Świteziankowate Calopterygidae
Rodzaj
Świtezianka Calopteryx

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens (Harris, 1782)


Świtezianka dziewica Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)Rodzina
Pałątkowate Lestidae
Rodzaj
Pałątka Lestes

Pałątka pospolita Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

Pałątka niebieskooka (podobna) Lestes dryas (Kirby, 1890)

Pałątka południowa Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

Pałątka mała Lestes virens (Charpentier, 1825)

Pałątka wielkoplama Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)

Pałątka zielona Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Rodzaj
Straszka Sympecma

Straszka pospolita Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Straszka syberyjska (północna) Sympecma paedisca (Brauer, 1877)Rodzina
Łątkowate Coenagrionidae
Rodzaj
Tężnica Ischnura

Tężnica wytworna Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Tężnica mała Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Rodzaj
Nimfa Enallagma

Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Rodzaj
Łątka Coenagrion

Łątka wczesna Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Łątka dzieweczka Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Łątka ozdobna Coenagrion ornatum (Selys, 1850)

Łątka zalotna Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

Łątka halabardówka (stawowa) Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

Łątka wiosenna Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
Łątka zielona Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)
Rodzaj
Oczobarwnica Erythromma

Oczobarwnica większa Erythromma najas (Hansemann, 1823)

Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Oczobarwnica (łątka) jeziorna Erythromma lindeni (Selys, 1840)
Rodzaj
Łunica Pyrrhosoma

Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Rodzaj
Iglica Nehalennia
Iglica mała Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)Rodzina
Pióronogowate Platycnemididae
Rodzaj
Pióronóg Platycnemis


Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)


Podrząd
Różnoskrzydłe AnisopteraRodzina
Żagnicowate Aeshnidae
Rodzaj
Żagnica Aeshna

Żagnica jesienna Aeshna mixta (Latreille, 1805)
Żagnica południowa Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)

Żagnica (żagiew) ruda Aeshna isoceles (Müller, 1783)

Żagnica wielka Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Żagnica północna Aeshna caerulea (Ström, 1783)

Żagnica sina Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Żagnica zielona Aeshna viridis (Eversmann, 1836)
Żagnica torfowa Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica (Walker, 1908)
Rodzaj
Husarz Anax

Husarz władca Anax imperator (Leach, 1815)

Husarz ciemny (mniejszy, jeziorny) Anax parthenope (Selys, 1839)

Husarz wędrowny Anax ephippiger (Burmeister, 1839)
Rodzaj
Żagniczka Brachytron

Żagniczka wiosenna (zwyczajna) Brachytron pratense (Müller, 1764)Rodzina Gadziogłówkowate Gomphidae
Rodzaj
Gadziogłówka Gomphus

Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Rodzaj
Trzepla Ophiogomphus
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Rodzaj
Smaglec Onychogomphus

Smaglec ogonokleszcz (mniejszy) Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)Rodzina
Szklarnikowate Cordulegastridae
Rodzaj
Szklarnik Cordulegaster
Szklarnik leśny Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Szklarnik górski Cordulegaster bidentata (Selys, 1843)Rodzina
Szklarkowate Corduliidae
Rodzaj
Szklarka Cordulia

Szklarka zielona Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Rodzaj
Miedziopierś Somatochlora

Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Miedziopierś północna Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Miedziopierś górska Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
Rodzaj
Przeniela Epitheca

Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)Rodzina
Ważkowate Libellulidae
Rodzaj
Ważka Libellula

Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Ważka płaskobrzucha Libellula depressa (Linnaeus, 1758)

Ważka ruda Libellula fulva (Müller, 1764)
Rodzaj
Lecicha Orthetrum

Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Lecicha mała Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Lecicha południowa Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Rodzaj
Zalotka Leucorrhinia

Zalotka torfowcowa (wątpliwa) Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
Rodzaj
Szablak Sympetrum

Szablak czarny (szkocki) Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

Szablak przepasany (górski) Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)

Szablak krwisty Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

Szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)

Szablak żółty Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

Szablak wędrowny (wiosenny) Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Szablak późny (podobny) Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

Szablak południowy Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Rodzaj
Szafranka Crocothemis

Szafranka czerwona Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)


gatunki chronione prawem
gatunki rzadkie, o których ochronę podjęto, lub należy podjąć starania
link do wybranej strony, najlepiej pokazującej daną ważkę

link do zestawienia najważniejszych cech danego rodzaju


Literatura podaje, że w Polsce występują 73 gatunki ważek.
W mojej witrynie pokazane są wspaniałe zdjęcia i opisy 52 gatunków ważek występujących w Polsce. Wiele ważek ma opracowane więcej niż po jednej stronie. Po prostu, w ciągu wielu lat istnienia tej witryny pojawiały się nowe zdjęcia i nowe opracowania.

* * *

W 2009 roku za stroną www.odonata.pl zmieniono polskie nazwy kilkunastu ważek. Wszystkie te stare nazwy zostały w powyższej tablicy systematycznej podane w nawiasach. Nowe nazwy dużo lepiej charakteryzują opisane nimi ważki. Są one również stosowane w "Atlasie rozmieszczenia ważek w Polsce", który ukazał się drukiem jesienią 2009 roku, do którego Ewa Miłaczewska i Piotr Mikołajczuk, będąc wśród wielkiej rzeszy współpracowników Atlasu, zbierali przez kilka sezonów dane z obserwacji terenowych.

* * *

Dziękuję wszystkim Kolegom, którzy rozwijają tematykę ważkową w mojej witrynie
za wieloletnią współpracę.  Wszystkiego o ważkach możecie dowiedzieć się tutaj
Almanach ważkowy czyli wszystko o ważkach
 


Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional