Data powstania strony 27 VIII - 21 IX 2008r.

Data publikacji 6 XII 2008r.


Świat ważek, część I - Budowa ważki


Ważki - to bardzo "stare" istoty. Pojawiły się na Ziemi około 300 milionów lat temu. Są wprawdzie owadami o cechach pierwotnych, lecz ich doskonałe przystosowanie do życia musiało nastąpić błyskawicznie, gdyż już w późnym karbonie były "władcami przestworzy". Prowadzą drapieżny tryb życia, mając do tego znakomicie przystosowane ciało. Ich głowa wyposażona jest w bystre oczy, które natychmiast dostrzegają ofiarę lub przeciwnika i silne żuwaczki, które natychmiast się z nimi rozprawiają. Pokryte kolczastymi wyrostkami nogi doskonale przytrzymują schwytaną zdobycz. Skrzydła pozwalają na niezwykle szybkie przemieszczanie się zarówno do przodu jak i do tyłu, co gwarantuje sukces zarówno w pościgu jak i ucieczce. Ważka potrafi również zawisnąć nieruchomo w powietrzu, jest to wygodne podczas obserwacji. Ważki poruszają się szybko i bezgłośnie, są niezwykle skuteczne jako drapieżniki, a przy tym pełne urody i gracji. Stąd pewnie stały się obiektem fascynacji, nie tylko naszej, ale i wielu artystów - zwłaszcza w okresie secesji, kiedy były ulubionym elementem dekoracyjnym.Ciało ważki składa się z trzech głównych części: głowy, tułowia i odwłoka. Te same części występują u form doskonałych imagines i u form larwalnych we wszystkich etapach ich rozwoju.

Poszczególne organy ważki możemy oglądać przewijając stronę po kolei, lub szybciej - klikając w napisy:
Głowa
cephalon (caput),
Tułów
thorax,
Odwłok
abdomen, co pozwoli przejść od razu do organów położonych w danej głównej części ciała.

Ciekawym tematem jest Zabarwienie ważek.

W niniejszym opracowaniu ograniczam się do morfologii, czyli do opisu organów widocznych na zewnątrz ciała. Opis układów pokarmowego, nerwowego czy krwioobiegu pozostawmy dociekliwym do samodzielnego studiowania.

Tam, gdzie to możliwe przytaczam nazwy łacińskie wyróżnione kursywą, a w przypadku nazw organów również czarnym kolorem.
Budowa ciała ważki na przykładzie pałątki małej Lestes virens

1 - skrzydła alae (l.p. ala)
2 - odnóża pedes (l.p. pes)( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Budowa ciała larwy ważki na przykładzie larwy łątki dzieweczki Coenagrion puella

1 - czułki antennae (l.p. antenna)
2 - odnóża pedes
3 - zawiązki skrzydeł
4 - skrzelotchawki

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć


Głowa cephalon (caput)

Te dwie synonimiczne nazwy funkcjonują zamiennie obok siebie. Nazwa cephalon pochodzi z greki.
Głowa ważki jest duża i ruchliwa, na niej - położone po bokach - znajdują się ogromne oczy, przy nich na ciemieniu niewielkie, szczątkowe czułki, zaś narząd gębowy - gryzący, wyposażony w silne chitynowe żuwaczki, skierowany jest do dołu.
Głowa Zygoptera na przykładzie samicy pióronoga zwyczajnego Platycnemis pennipes

1 - oczy złożone oculi (l.p. oculus)
2 - oczy proste, przyoczka ocelli (l.p. ocellus)
3 - czułki antennae
4 - czoło frons
5 - nadustek clypeus
6 - warga górna labrum
7 - żuwaczki mandibulae (l.p. mandibula)
8
- warga dolna labium


( foto TP ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Głowa Anisoptera na przykładzie żagnicy sinej Aeshna cyanea

1 - oko złożone oculus
2 - oczy proste, przyoczka ocelli
3 - czułki antennae
4 - czoło frons
5 - nadustek clypeus
6 - warga górna labrum
7 - żuwaczka mandibula

( foto LB ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Głowa larwy, zarówno Zygoptera jak i Anisoptera, zbudowana jest podobnie jak u osobnika dorosłego imago - tu na przykładzie larwy łątki dzieweczki Coenagrion puella:

1 - oko złożone oculus
2 - czułki antennae
3 - oczy proste, przyoczka ocelli
4 - ciemię vertex
5 - żuwaczki mandibulae


( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
OCZY - są doskonale przystosowane do drapieżnego trybu życia, a wzrok jest najlepiej rozwiniętym zmysłem wszystkich ważek.
Po bokach głowy ważek znajdują się oczy złożone, u Zygoptera położone są one w znacznym od siebie oddaleniu - tu na przykładzie tężnicy wytwornej Ischnura elegans.

1 - oczy proste, przyoczka ocelli
2 - oczy złożone oculi
3 - czułki antennae
4 - plamki z tyłu głowy, za oczami - będące cechą rozpoznawczą wielu Zygoptera( foto PM )
U Anisoptera oczy złożone oddalone są od siebie tylko u rodziny gadziogłówkowatych (Gomphidae)- tu na przykładzie gadziogłówki pospolitej Gomphus vulgatissimus.

1 - oczy złożone oculi
2 - odstęp między oczami

( foto PM )
U pozostałych stykają się ze sobą w jednym punkcie, jak u szklarnikowatych, lub na niewielkim odcinku na szczycie głowy - tu głowa żagnicy jesiennej Aeshna mixta
1 - ciemię vertex
2 - oko złożone oculus
3 - czułek antenna
4 - czoło frons
5 - oczy proste, przyoczka ocelli
6 - potylica occiput
7 - linia styku oczu złożonych
8 - skroń
tempus


( foto PM )
Oczy złożone zbudowane są z podelementów - oczek zwanych ommatidia (l.p. ommatidium) albo fasetki.
Ommatidium ma kształt wydłużonego stożka, sięgającego w głąb, którego podstawa położona jest na powierzchni oka. Poszczególne ommatidia przykryte są przezroczystymi tkankami - rogówkami. Ułożone są gęsto jak w plastrze miodu. Im więcej tych oczek, tym dokładniejszy jest widziany obraz. Ważki są doskonałymi wzrokowcami, a oczy ich zbudowane są nawet z 40 tysięcy ommatidiów.
Obraz widziany przez poszczególne ommatidia składa się na obraz podobny do tego, który widzimy na ekranie telewizora, czy monitorze komputera.
Tu widzimy fotografię oka szablaka Sympetrum sp.

( foto TP )
CZUŁKI - organ węchu, receptor bodźców chemicznych oraz dotyku (organem dotyku są również wszystkie włoski) - u ważek czułki są małe, duże pewnie by przeszkadzały w polowaniu, poza tym ważki są zdecydowanie wzrokowcami.
Budowa zredukowanego czułka ważki na przykładzie pióronoga zwyczajnego Platycnemis pennipes


1 - trzonek czułka scapus
2 - nóżka pedicellus
3 - wić (biczyk) flagellum - pozostałe człony( foto TP )
NARZĄD GĘBOWY - prymitywny, przystosowany do gryzienia.
w skład narządu gębowego wchodzą:

1 - nadustek clypeus
2 - warga górna labrum
3 - żuwaczki mandibulae z silnymi, ostrymi, chitynowymi "zębami"
4
- warga dolna labium

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Tu widzimy głowę larwy Anisoptera (żagnicy sinej Aeshna cyanea) od spodu:

1 - oczy złożone
2 - maska (bródka) - jest to silnie wydłużona warga dolna labium
3 - żuwaczki mandibulae

Maska jest narządem występującym tylko u larw - u wszystkich gatunków ważek. Jest narządem chwytnym, błyskawicznie wyrzucanym do przodu w kierunku ofiary (kojarzy mi się z ruchem łyżki koparki przedsiębiernej).


( foto EM )
Oczy złożone, czułki, żuwaczki i wargi dolne to organy parzyste. Przyoczka, w liczbie trzech, znajdują się na szczycie głowy, czyli ciemieniu, pomiędzy czułkami. Pozostałe organy są pojedyncze.
Ruchliwa głowa ważki jest z tułowiem połączona przy pomocy krótkiej szyi cervix


Tułów thorax

Tułów składa się z trzech segmentów. Jak wszystkie inne stawonogi, ważki mają szkielet zewnętrzny zbudowany z chityny. Zarówno w tułowiu, jak i niżej omówionym odwłoku, chitynowy szkielet każdego segmentu składa się z części grzbietowej - tergitu tergum i brzusznej - sternitu sternum. Między tergitem, a sternitem znajdują się pleuryty pleurae (l.p. pleuron). Odnóża i skrzydła wyrastają z segmentów tułowia.
Budowa tułowia u Zygoptera na przykładzie pałątki pospolitej Lestes sponsa

1 - przedtułów prothorax - przednia część tułowia, u Zygoptera wyraźnie oddzielona od reszty tułowia i od głowy krótką szyją cervix, wyposażona jest w przednią parę odnóży, górna część przedtułowia to przedplecze pronotum
2 - śródtułów mesothorax - środkowa część tułowia wyposażona w przednią parę skrzydeł i środkową parę odnóży, górna część śródtułowia to śródplecze
3 - zatułów metathorax - ostatnia część tułowia, położona przy odwłoku występują na niej: tylna para skrzydeł i odnóży.


( foto PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Budowa tułowia u Anisoptera na przykładzie żagnicy sinej Aeshna cyanea

1 - przedtułów prothorax - silnie zredukowany, od strony grzbietowej praktycznie niewidoczny
2 - śródtułów mesothorax
3 - zatułów metathorax

Poszczególne segmenty oddzielono liniami przerywanymi - dla większej czytelności.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Części tułowia u Zygoptera na przykładzie tężnicy wytwornej Ischnura elegans:
TŚ - tergit śródtułowia
PŚ - pleuryt śródtułowia
SŚ - sternit śródtułowia
TZ - tergit zatułowia
PZ - pleuryt zatułowia
SZ - sternit zatułowia
1 - szew humeralny znajdujący się między tergitem i pleurytem śródtułowia
2 - szew pomiędzy śródtułowiem a zatułowiem
3 - szew pomiędzy tergitem i pleurytem zatułowia
4 - przedtułów
5 - przetchlinka zatułowia

( foto PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Tułowia larw ważek nie różnią się w zasadniczy sposób od tułowi form dojrzałych imagines. Jedyną widoczną różnicą jest brak skrzydeł w początkowej fazie rozwoju i wystąpienie ich zawiązków w fazach późniejszych.
Tu dość dobrze już rozwinięte u larwy łątki dzieweczki fotografowanej w kuwecie pod lampą, przy użyciu odwróconego obiektywu Helios.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
ODNÓŻA - ważki, jak wszystkie owady mają trzy pary odnóży, z każdego z segmentów tułowia, na granicy pleurytu i sternitu, wyrasta jedna para długich odnóży. Pełnią one funkcję lokomocyjną, służą do chwytania ofiar, czyszczenia ciała, stanowią pomoc podczas kopulacji.
Odnóża pedes ważki na przykładzie żagnicy sinej Aeshna cyanea

1 - biodro coxa
2 - krętarz trochanter
3 - udo femur
4 - goleń tibia - pokryty ostrymi wyrostkami chitynowymi ułatwiającymi chwytanie i przytrzymywanie ofiary
5 - stopa tarsus - składa się z 3 członów z wyrostkami, zakończona jest pazurkami

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Na zdjęciu obok widzimy nogi ważki złożone podczas lotu w charakterystyczny sposób - pierwsza para ukryta za głową, dwie następne ściśle skulone pod tułowiem (na przykładzie szklarki zielonej Cordulia aenea).

Podczas polowania ważka tworzy z odnóży rodzaj kosza, którym łapie drobne ofiary. Ofiarom zwykle nie udaje się już wydostać z tej kolczastej pułapki.


( foto PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
SKRZYDŁA - wyrastają ze śródtułowia oraz z zatułowia, na granicy tergitu i pleurytu. Skrzydła ważek równoskrzydłych Zygoptera i skrzydła ważek różnoskrzydłych Anisoptera mają różną budowę. Zróżnicowane są również skrzydła poszczególnych gatunków.
Skrzydła alae u Zygoptera na przykładzie pałątki pospolitej Lestes sponsa

1 - węzełek nodus - wiąże ze sobą główne żyłki na przedniej krawędzi skrzydła, stanowi element wzmacniający
2 - pterostigma pterostigma - silnie zesklerotyzowane pólko na brzegu skrzydła, stanowi element stabilizujący jego wibracje
3 - nasada przedniego skrzydła (na śródtułowiu)
4 - nasada tylnego skrzydła (na zatułowiu)

Skrzydła pierwszej i drugiej pary mają taką sama wielkość i kształt - stąd nazwa ważki równoskrzydłe.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Skrzydła alae Anisoptera na przykładzie samca żagnicy sinej Aeshna cyanea

1 - węzełek nodus
2 - pterostigma pterostigma
3 - trójkąty środkowe - stanowią ważną cechę rozpoznawczą rodzajów i rodzin
4 - trójkąt analny - występuje tylko u samców niektórych gatunków, stanowi cechę rozpoznawczą
5 - membranula membranula - błona występująca u nasady skrzydła, większa u skrzydeł tylnych, charakterystyczna dla Anisoptera
6 - kształt skrzydła samca.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Cechy charakterystyczne skrzydeł samic niektórych gatunków Anisoptera na przykładzie samicy żagnicy sinej Aeshna cyanea

1 - węzełek nodus
2 - pterostigma pterostigma
3 - trójkąty środkowe - stanowią ważną cechę rozpoznawczą gatunków
4 - membranula membranula

Skrzydła samic nie posiadają trójkątów analnych i zakończone są łagodnym łukiem.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Jeszcze raz to samo na schemacie skrzydła samicy A.cyanea. Dla dociekliwych.
Rysunek jest mocno uproszczony, kolorem czerwonym zaznaczono kształt skrzydła samca z trójkątem analnym, który u samic nie występuje. Kolorem niebieskim opisane są główne żyłki.
Żyłka kostalna to inaczej żyłka żebrowa, subkostalna - podżebrowa; żyłki radialne zwane są inaczej promieniowymi lub szprychowymi; żyłki medialne to żyłki środkowe; żyłki kubitalne - to żyłki łokciowe zaś żyłka analna - to żyłka pachowa.
Pole marginalne znajduje się między przednim brzegiem skrzydła a ż. kostalną; pole kostalne - między ż. kostalną i subkostalną; pole subkostalne - między ż. subkostalną i radialną; pole radialne - między żyłkami radialną i medialną; pole medialne - między żyłkami medialną i kubitalną; pole kubitalne - między żyłką kubitalną i analną oraz pole analne między żyłką analną i dolnym brzegiem skrzydła.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Skrzydła ważek zazwyczaj są przezroczyste, najczęściej bezbarwne, lub w różnym stopniu zażółcone. Mają czasem ciemne plamy, jak na przykład u tej ważki płaskobrzuchej Libellula depressa.

Tu widoczne są bardzo wyraźnie białe membranule przednich i tylnych skrzydeł.( foto LB ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Wyjątkowe są skrzydła świtezianek, które nie są całkowicie przezroczyste, są bardzo gęsto żyłkowane, u samców najczęściej granatowozielone, metalicznie połyskujące. Skrzydła samic są brązowe lub zielone - bez metalicznego połysku.
Skrzydła ważek posiadają różnie zabarwione pterostigmy (białe, czarne, brązowe, czerwone, żółtawe lub dwubarwne), o których roli czytaliśmy wyżej. Wyjątkiem są świtezianki, których samce nie mają w ogóle pterostigm, zaś samice mają białe pseudopterostigmy (1) - ale nie są to płytki, zbudowane są one z zagęszczonych żyłek. na zdjęciu obok fragment skrzydła samicy świtezianki dziewicy Calopteryx virgo.

( foto PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Skrzydła Anisoptera poruszają się tylko w kierunku góra-dół, Natomiast skrzydła Zygoptera mogą uderzać w różnych kierunkach zapewniając tym ważkom duże możliwości manewrowania.
Tak duże skrzydła, jakie mają ważki - używane do szybkiego lotu, uderzają do przodu i do tyłu, a także - jedna para do przodu - a druga do tyłu, podczas zawisania w miejscu - poruszane są przez duże i silne mięśnie, mieszczące się w tułowiu.
Dla większej stabilizacji żyłki po spodniej stronie skrzydeł pokryte są kolcami. Łatwo to wyczuć palcami.
Podczas spoczynku ważki trzymają skrzydła w różny sposób - świtezianki i łątki złożone ściśle wzdłuż odwłoka; pałątki lekko rozchylone i skierowane do tyłu, a wszystkie Anisoptera - szeroko rozłożone na boki. Będzie o tym szerzej w części drugiej "Świata ważek".


Odwłok abdomen

Odwłok ważki jest najdłuższą, pozbawioną odnóży, częścią ciała ważki. Składa się z 10 segmentów, z których pierwszy jest wrośnięty w tułów a ostatni skrócony. Chitynowy szkielet każdego segmentu zbudowany jest z części grzbietowej - tergitu tergum i brzusznej - sternitu sternum. W odwłoku, pleuryty schowane są pod tergitami i nie są widoczne na zewnątrz.

Podajemy tu liczne przykłady odwłoków, bo żadna z części ciała ważki nie jest w tak oczywisty sposób zróżnicowana. Jak widzimy, odwłoki mają odmienne kształty i kolory. Wszystkie zakończone są przydatkami, również o różnym kształcie i wielkości - o czym będzie za chwilę.

Narządy rozrodcze. Wszystkie odwłoki ważek zakończone są przydatkami analnymi, na odwłokach samców występuje pierwotny i wtórny (co jest wyjątkiem w świecie owadów) aparat kopulacyjny. Samice wyposażone są w pokładełka osłonięte walwami, służące do składania jaj w tkanki roślinne, lub płytki osłaniające ujście dróg płciowych, w przypadku ważek zrzucających jaja na wodę lub ziemię.
 
Narządy oddechowe. Każdy z segmentów odwłoka ma przetchlinki prowadzące do tchawek - narządów do oddychania powietrzem atmosferycznym. Larwy oddychają skrzelotchawkami, o czym będzie później.

Kilka przykładów odwłoków samców ważek równoskrzydłych Zygoptera:

1 - Łątka dzieweczka Coenagrion puella
2 - Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
3 - Pałątka niebieskooka (podobna) Lestes dryas
4 - Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
5 - Nimfa stawowa Enalagma cyathigerum


( foto EM i PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Kilka przykładów odwłoków samców ważek różnoskrzydłych Anisoptera:

1 - Żagnica sina Aeshna cyanea
2 - Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
3 - Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
4 - Ważka płaskobrzucha Libellula depressa - najszerszy odwłok wśród naszych ważek
5 - Szklarka zielona Cordulia aenea
( foto EM i PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Pod spodem odwłoka widać jak na każdym segmencie pod tergitem tergum odsłania się sternit sternum. Odwłok nie posiada widocznych na zewnątrz pleurytów.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
NARZĄDY ROZRODCZE 
Narządy samca 
Charakterystyczne cechy odwłoka samca na przykładzie miedziopiersi metalicznej Somatochlora metallica - ważki o najbardziej wydatnych organach płciowych wśród naszych ważek.

1 - narządy analne
2 - pierwotny aparat kopulacyjny
3 - wtórny aparat kopulacyjny


( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Narządy analne, znajdujące się na samym końcu odwłoka, u samców służą do chwytania samic podczas kopulacji. Narządy te składają się z części zewnętrznych (górnych) i wewnętrznych (dolnych). Mają kształty u różnych gatunków odmienne, dopasowane do kształtu przedplecza (Zygoptera) lub kształtu głowy (Anisoptera) samicy, co utrudnia pochwycenie samicy innego gatunku i jest przyczyną (choć nie jedyną) tego, że gatunki ważek nie krzyżują się.
1 - Lestes sponsa - zdjęcia a i b pokazują, że organa te są ruchome i chwytne
2 - Somatochlora metallica - z boku widać, że narządy zewnętrzne znajdują się wyżej niż wewnętrzne
3 - Aeshna cyanea - narządy zewnętrzne są dłuższe (3a), ponadto na zdjęciu z boku (3b) widzimy, że mogą one mieć kształt ostrych haków
4 - Libellula depressa - mogą też być proste i stosunkowo niewielkie.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Pod spodem odwłoka, między ósmym a dziewiątym segmentem, znajduje się aparat kopulacyjny (pierwotny). Tu wytwarzana jest sperma, która tuż przed kopulacją przenoszona jest przez podginającego odwłok samca do aparatu wtórnego - patrz niżej.

S5-S10 - numery segmentów odwłoka (liczone od nasady do narządów analnych)


( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Znajdujący się na drugim segmencie odwłoka wtórny aparat kopulacyjny, o kształcie odmiennym dla każdego gatunku - to miejsce, z którego samica pobiera spermę podczas kopulacji. Zapewne jego charakterystyczny dla gatunku kształt ma zasadniczy wpływ na to, że gatunki ważek nie krzyżują się - mimo, że widzimy czasem w tandemie pary "mezaliansowe". Obok widzimy wtórne aparaty następujących ważek:

1 - Żagnicy sinej Aeshna cyanea
2 - Żagnicy jesiennej Aeshna mixta
3 - Pałątki zielonej Lestes viridis - z widocznym pakietem spermy
4 - Miedziopiersi metalicznej Somatochlora metallica


( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Narządy samicy 
Charakterystyczne cechy odwłoka samicy na przykładzie miedziopiersi metalicznej Somatochlora metallica - ważki o najbardziej wydatnych organach płciowych wśród naszych ważek.

1 - narządy analne (u samic są to delikatne "listki" lub malutkie "ząbki")
2 - pokładełko

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Narządy płciowe samicy wydają się być znacznie mniej skomplikowane. Narządy wewnętrzne znajdują ujście między 8 a 9 segmentem odwłoka. Samice Zygoptera (tu pałątka południowa Lestes barbarus) na zdjęciu 3 oraz żagnicowate Aeshnidae (zdjęcie 1) mają ostre pokładełka osłonięte przez walwy. Ogromnie charakterystyczne jest pokładełko miedziopiersi metalicznej Somatochlora metallica (zdjęcie 2)- jest ono niezwykle długie, niemal prostopadle odstawione od odwłoka. Podczas składania jaj miedziopierś ta dodatkowo podnosi listkowate przydatki analne do góry. Przy pomocy pokładełka ważki wkłuwają jaja w tkanki roślin lub w muł denny.
Na ostatnim zdjęciu (4) mamy najpospolitszą przedstawicielkę ważkowatych Libellulidae - samicę szablaka krwistego Sympetrum sanguineum. Nie posiada ona pokładełka, gdyż - jak to ważkowate - składa jaja zrzucając je na wodę lub wilgotny ląd.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Płeć ważki u wielu gatunków możemy określić już na etapie larwalnym. Na zdjęciu, na górze widzimy samicę - na przedostatnim segmencie odwłoka po stronie brzusznej wyraźnie widać wypukły zarys pokładełka. Na wylince larwy samca segment jest od spodu niemal zupełnie gładki.
Obie wylinki exuviae (l.p. exuvia) pochodzą od larw żagnicy sinej Aeshna cyanea.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
NARZĄDY ODDECHOWE 
Ważki oddychają powietrzem atmosferycznym. Każdy z segmentów odwłoka po obu stronach ciała ważki ma po niewielkim otworku zwanym przetchlinką, poprzez którą pobierane jest powietrze do tchawek.
Na zdjęciu samiec żagnicy jesiennej Aeshna mixta.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
W okresie larwalnym ważki nie są w stanie oddychać powietrzem atmosferycznym, żyją pod wodą i nie wynurzają się dla nabrania powietrza z powierzchni. Muszą korzystać z tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Na końcu odwłoka larw ważek równoskrzydłych Zygoptera znajdują się przydatki analne rozwinięte jako trzy listkowate twory. To skrzelotchawki, przy pomocy których larwa oddycha pod wodą. Skrzelotchawki pozwalają na pobieranie powietrza rozpuszczonego w wodzie za pomocą dyfuzji, służą także jako napęd przy pływaniu.
Mają - zależnie od gatunku, różne kształty i różnie przebiegają ich rozgałęzienia wewnątrz "listka".
Larwy Zygoptera mogą też, jak opisane niżej larwy Anisoptera, oddychać ścianami jelita, choć nie mają wykształconych skrzeli rektalnych.

( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
U Anisoptera organem odpowiedzialnym za oddychanie jest jelito tylne przekształcone w skrzele rektalne, które powoduje nie tylko zaopatrzenie organizmu w tlen, ale i obok funkcji oddechowych umożliwia dzięki gwałtownemu kurczeniu się wyrzut wody, a tym samym ruch odrzutowy całego organizmu.

Organa umieszczone na zakończeniu odwłoka tworzą tu tzw. piramidę analną. Znajduje się tam oprócz organów umożliwiających oddychanie również odbyt.

Na zdjęciu piramida analna larwy husarza jeziornego (mniejszego) Anax parthenope.


( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Na kilka dni przed przeobrażeniem w imago larwy ważek zaczynają wynurzać się z wody. W ten sposób przyzwyczajają się do oddychania powietrzem atmosferycznym poprzez przetchlinki tułowia.


Zabarwienie ważek

Zabarwienie ciała ważek jest nietrwałe. Większość ważek traci swe barwy wkrótce po zakończeniu życia. Dlatego też tworzenie amatorskich kolekcji martwych, ususzonych, czy zanurzonych w spirytusie ważek, mija się raczej z celem. Kolekcja tych owadów nie ma właściwie żadnej wartości dekoracyjnej, jaką ma np. kolekcja motyli i zdecydowanie ją odradzam. Wystarczy, że robią to odonatolodzy w celach porównawczych. Amatorzy natomiast, w dobie fotografii cyfrowej, mogą do woli robić zdjęcia, mogą też zbierać wylinki larw, które wprawdzie dość trudno jest oznaczać, ale jeśli trafi nam się możliwość obserwowania procesu przeobrażenia i widzimy młode ważki w pobliżu - nie jest to już takie trudne. Nie ma też przy kolekcjonowaniu wylinek problemu uśmiercania tych pięknych owadów.
Ubarwienie ważki może być spowodowane obecnością pigmentu w naskórku. Barwy te są najmniej trwałe. Kolory filoetowobrązowy, czerwonobrązowy i  żółtobrązowy powodują pigmenty ommina i ommatyna. Pteryna nadaje ważkom kolory biały, żółty i czerwony. Lepichrom daje zabarwienie żółte. Jedynie barwa czarna spowodowana melaniną jest trawała i pozostaje widoczna na martwych okazach. Na zdjęciu gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus.( foto PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Barwa może być wynikiem rozpraszania i interferencji światła w strukturach powierzchni ciała, które mają formę mikroskopijnych listewek, jest to tzw. ubarwienie strukturalne. Powoduje ono barwę metalicznie niebieską lub zieloną. Z wiekiem barwy te szarzeją lub brązowieją i wówczas metaliczny połysk staje się miedziany. Tak ubarwione są np. szklarkowate – Corduliidae, świteziankowate Calopterygidae (tu: Calopteryx virgo) i pałątkowate Lestidae. Barwy te są stosunkowo trwałe na martwych okazach.


( foto PM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Zabarwienie może też być wynikiem pokrycia ciała kuleczkami wosku, który jest bezbarwną wydzieliną gruczołów skónych. Światło przechodząc przez wosk nadaje mu kolor niebieski (np. ubarwienie odwłoka u samców niektórych ważkowatych – Libellulidae, jak u widocznego obok samca ważki płaskobrzuchej Libellula depressa. Jest to też ubarwienie znacznie trwalsze od spowodowanego występowaniem pigmentu. Ulega natomiast ścieraniu wskutek dotykania, np. kolczastymi odnóżami samic podczas kopulacji.( foto EM ) - kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Wszystkie barwy zmieniają się przez całe życie ważek. Początkowo intensywnieją u ważek teneralnych. W dorosłym życiu ważki są najpierw piękne i jaskrawe, później szarzeją lub brunatnieją na starość. W końcu barwy giną po śmierci ważki, lub są bardzo niewyraźne.
Cieszmy się więc nimi latem i fotografujmy, by cieszyć się nimi zimą.

 
* * *

Przygotowując tę stronę przejrzałam kilkanaście tysięcy zdjęć, moich i kolegów przesyłających zdjęcia dla witryny "Mój Staw". Tygodniami szperałam w internecie poszukując jeszcze lepszych zdjęć. W końcu zdecydowałam, że powinnam opierać się głównie o materiały własne i dotychczasowych korespondentów. Prezentowane na tej stronie zdjęcia nie są idealne pod względem jakości, lecz ważniejsze jest, aby pokazywały to, o czym się mówi, niż były doskonałe technicznie.

Korzystałam z doskonałych książek wymienionych już na stronie Literatura ważkowa. Były to:

  1. Askew R.R., 2004 – The Dragonflies of Europe. Revised edition. Harley Books. Colchester, Essex.
  2. Dijkstra K.-D., Lewington R., 2006 – Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing. Gillingham. Dorset.
  3. Jura Cz., 2007 – Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  4. Sternberg K., Buchwald R., 1999 – Die Libellen Baden-Württembergs. Bd. 1 und 2. Ulmer. Stuttgart.
  5. Wendzonka J., 2002 – Ważki. W: Stachowiak M. (red) – Owady okolic Funki. Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej FUNKA, Charzykowy-Bydgoszcz.

Przygotowanie tej strony, od chwili powzięcia zamiaru, do zakończenia realizacji, trwało ponad rok. Już w trakcie pracy podjęłam decyzję, że muszę prosić specjalistów o krytyczne uwagi. Wybór padł na znakomitych znawców ważek - Pawła Buczyńskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Jacka Wendzonkę - autora kluczy do rozpoznawania tych owadów. Niniejszym bardzo im za trud i przychylność dziękuję.


* * *

W bliskiej przyszłości przewiduję opracowanie drugiej części "Świata ważek", czyli opis niektórych zachowań ważek. Mam już zgromadzony niemal kompletny materiał zdjęciowy, co zapewne jest połową sukcesu.


* * *


No i co mam właściwie napisać... Brak mi słów!!! Absolutnie genialne opracowanie - chyba jedyne takie w polskim internecie i  pewnie jedno z nielicznych w europejskim.
Dumny jestem, że kiedyś Ewę zaraziłem ważkami.... Ale dziś aż wstyd mi się do tego przyznawać, gdy widzę jakie szczyty osiągnął uczeń. Gratuluję Ewo i po prostu: dziękuję!


  Wszystkie zdjęcia, jakie pokazuję na tej stronie są zrobione ważkom żywym, a ważki złapane zostały wypuszczone na wolność po sfotografowaniu.  

Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional