Data powstania strony 14 VI 2000r.

Data ostatniej modyfikacji 13 XII 2008r.


Indeks nazw roślin, które omawiam w witrynie

( wg nazw polskich )

 


Niektóre z tych roślin rosną w moim stawie. Inne rosły u mnie, lecz zmarniały... O innych tylko marzę...

 

Przy symbolu kolorem "czerwonym"oznaczono liczbę moich zdjęć lub autoryzowanych przeze mnie.

 

Rośliny wodne, nadwodne, przywodne, pływające, podwodne i okołowodne
:-)))
Bobrek
trójlistkowyMenyanthes
trifoliata
Czermień
błotnaCalla
palustris

16Grążel żółtyNuphar lutea
Nuphar luteum

35GrzybieńNymphaea

77Grzybień biały -
chwast w stawikuNymphaea alba L.

12Hiacynt
wodnyEichhornia
crassipes

27Jaskier
wodnyRanunculus
aquatilis

18Jeżogłówka
gałęzistaSparganium
erectum
Kaczeniec,
knieć błotnaCaltha
palustris
Kosaciec żółty,
irysIris
pseudacorus

15Kotewka,
orzech wodnyTrapa natans
Krwawnica
pospolitaLythrum
salicaria
Manna mielecGlyceria
maxima

12Mięta
nadwodnaMentha
aquatica
Moczarka
kanadyjskaElodea
canadensis
Oczeret
jeziornySchoenoplectus lacustris
lub
Scirpus lacustris

16Osoka
aloesowataStratiotes
aloides

14Pałka
szerokolistnaTypha
latifolia

14Pływacz
zwyczajnyUtricularia
vulgaris

11Ponikło błotneEleocharis palustris

15Przetacznik
bobowniczekVeronica
beccabunga
Przęstka pospolitaHippuris
vulgaris
Ramienica kruchaChara fragilis
Rdest
ziemnowodnyPolygonum
amphibium
Rdestnica
pływającaPotamogeton
natans

8Rdestnica
kędzierzawaPotamogeton
crispus

6Rogatek
sztywnyCeratophyllum
demersum

9Rozpław
sercowatyPontederia
cordata
Rzęsa
wodna
(rzęsa drobna)Lemna
minor

21Rzęśl
bagiennaCallitriche
palustris

7Salwinia
pływającaSalvinia
natans
Sit
rozpierzchłyJuncus
effusu

5Strzałka
wodnaSagittaria
sagittifolia
TatarakAcorus calamus
Topian,
pistiaPistia stratiotes
TrzcinaPhragmites
australis
Wgłębik
pływającyRicciocarpus
natans

10Wywłócznik
kłosowyMyriophyllum
spicatum

17Żabieniec
babka wodnaAlisma
plantago-
aquatica

18Żabiściek
pływającyHydrocharis
morsus-ranae

12

 


Dzikie rośliny lądowe do otoczenia naturalistycznego, ogrodowego stawu
Krwiściąg
lekarskiSanguisorba
officinalis
Nawłoć
kanadyjska
mimozaSolidago
canadensis

23Pięciornik
gęsiPotentilla
anserina

8Sadziec
konopiastyEupatorium
cannabinum
Wierzbówka
kiprzycaEpilobium
angustifolium

15Wrotycz
pospolityTanacetum
vulgare

 

 

Rośliny chronione

 
Rosiczka okrągłolistnaDrosera rotundifolia


11
Ostatnie
modyfikacje, nowe opisy, nowości i inne zmiany

13 XII 2008 nowa podstrona o grążelu - 14 zdjęć Ewy i opis jej grążela w jej stawiku
22 XI 2008 grzybień biały - chwast w stawiku
19 IV 2008 nowa strona - rosiczka
12 XI 2006 nowa strona, nowa roślina - grążel żółty, 21 moich zdjęć


7 VII 2006 strona wgłębik pływający - 10 moich zdjęć
26 III 2006 strona jaskier wodny - całkowiecie nowa wersja strony - i moje 18 zdjęć
18 II 2006 strona osoka aloesowata przerobiona po 5 latach - zupełnie nowe zdjęcia - oczywiście moje , nowy opis rośliny
29 X 2005 po pieciu latach zupełnie nowa strona grzybienia - 77 zdjęć!!!!
4 IX 2005 całkowita zmiana na stronie rzęsa
19 VIII 2005 generalna zmiana strony "nawłoć kanadyjska"
17 VII 2005 kolejna strona w mojej wytrynie o nowej roślinie - pływacz zwyczajny
15 III 2005 zupełnie nowa wersja strony - wierzbówka kiprzyca
10 II 2005 nowa strona o nowej roślinie - dziś po raz pierwszy na mojej stronie ponikło błotne - piękna, niedoceniana roślina wodna
23 I 2005 po czterech latach generalne zmiany na stronie rogatka sztywnego
4 I 2005 zupełnie nowa wersja strony - hiacynt wodny
20 XI 2004 nowa strona - oczeret jeziorny
29 X 2004 kolejna roślina w mojej witrynie - to żabiściek pływający - malutka, drobniutka rodzima roślinka, która również powinna rosnąć w naszych ogrodowych stawach
18 V 2004 nowa strona - tym razem roślina lądowa - pięciornik gęsi - jak zwykle wyłącznie moje zdjęcia
4 V 2004 nowa strona - wywłócznik kłosowy - jak zwykle wyłącznie moje zdjęcia
21 III 2004 zbudowałem stronę o rdestnicy kędzierzawej - jak zwykle wyłącznie moje zdjęcia
24 IX 2003 skończyłem stronę o czermieni błotnej - dodałem 9 nowych zdjęć
9 IX 2003 strona: czermień błotna
27 VIII 2002 strona: rozpław sercowaty
21 VIII 2002 7 nowych zdjęć z mojego ogrodu na stronie: krwiściąg lekarski
15 VIII 2002 dwa zdjęcia nawłoci kanadyjskiej
14 VIII 2002 jedno moje zdjęcie na stronie krwawnica pospolita
21 VII 2002 strona: ramienica krucha
28 XI 2001 strona: krwiściąg lekarski
29 IX 2001 strona: rdestnica pływająca
29 VIII 2001 strona: rdest ziemnowodny
22 VIII 2001 cztery nowe moje zdjęcia na stronie krwawnica pospolita
10 VIII 2001 strona: wierzbówka kiprzyca
3 VIII 2001 strona: wrotycz pospolity
28 VII 2001 strona: nawłoć kanadyjska
15 VII 2001 strona: sadziec konopiasty
8 VII 2001 strona: krwawnica pospolita
5 VII 2001 strona: hiacynt wodny
10 VI 2001 strona: jaskier wodny
1 VI 2001 strona: rzęsa wodna
30 V 2001 strona: strzałka wodna
27 V 2001 gotowa strona o bobrku trójlistkowym
22 IV 2001
gotowa strona o rogatku
17 IV 2001 gotowa strona o tataraku
11 IV 2001 gotowa strona o przetaczniku
8 IV 2001
gotowa strona o moczarce kanadyjskiej
27 III 2001 powstała strona o osoce aloesowatej
24 III 2001 powstała strona o kaczeńcu
19 III 2001 powstała strona o topianie
5 III 2001 powstała strona o kotewce
5 III 2001 narodziny tej strony-menu


 


 

 

Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional