Data powstania strony 22 IX 2002r.

 

Decyzja sądu

Na stronie o adresie
http://arch.rp.pl/a/rz/1999/11/19991122/199911220002.html
(archiwa z numerów gazety "Rzeczpospolita")
znalazłem ten artykuł. Zamieszczam go tu w całości (
dokładnie skopiowany) na wypadek gdyby strona z powyższym adresem miała w przyszłości zniknąć.

 

Zamknąć oczko

Obiekty małej architektury nie wymagają pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem prac muszą jednak być zgłoszone właściwemu organowi państwowego nadzoru budowlanego. Niedopełnienie tego grozi nakazem rozbiórki. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

Właściciel działki wybudował oczko wodne, czyli basenik o powierzchni ok. 3 mkw. Wyłożył je folią, wybetonował, wysypał żwirem i wypełnił wodą krążącą w zamkniętym obiegu. Zakwalifikowano je jako obiekt małej architektury, a ponieważ budowy nie zgłoszono we właściwym urzędzie, nakazano rozbiórkę.

Nieszczęśnik bronił się, że nie wiedział o obowiązku zgłoszenia, a i sąsiedzi budujący podobne obiekty niczego nie zgłaszali. Dowodził, że to skonfliktowany z nim od lat właściciel pobliskich terenów z zemsty spowodował wszczęcie postępowania.

Decyzję utrzymano w mocy. Prezydent miasta stwierdził, że prawo budowlane nie przewiduje legalizacji obiektu małej architektury wzniesionego bez zgłoszenia budowy właściwemu organowi państwowego nadzoru budowlanego. W konsekwencji nie można odstąpić od wydania nakazu rozbiórki.

NSA oddalił skargę. Stwierdził, że chociaż na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 ze zm.) obiekty małej architektury zostały zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę, istnieje bezwzględny, przewidziany w jego art. 30 ust. 1 obowiązek zgłoszenia inwestycji właściwemu organowi państwowego nadzoru budowlanego. Tymczasem właściciel działki tego nie zrobił. Oczko należy więc traktować jako samowolę budowlaną, co skutkuje orzeczeniem rozbiórki. Bez wpływu na to pozostają okoliczności podnoszone przez skarżącego, takie jak nieznajomość prawa, konflikty sąsiedzkie czy stan techniczny obiektu (sygn. SA/Bk 1783/98). D.FR.

 

...bez komentarza...

 

 
Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional